Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

Nyheter


Utställningen är nu slutförd och utställningsobjekten har cirkulerat alla nordiska länder. Böckerna är kontrollerade och det finns inga uppgifter om att de blivit skadade under transporten från Danmark till Finland.
Böckerna har returnerats till bokbindarna enligt Deltagarlistans tabell.
Vi tackar alla deltagare och de personer som påverkat utställningens genomförande.
Dessa webbsidor fungerar till april 2021

Tidigare:

 

• På Nationalbiblioteket pågår utställningen Vackert, som hålles i samband till utställningen Nordiska Bokband 2018 och Bokbandens Pärlor. Utställningen är öppen under Nationalbibliotekets öppethållningstider, som hittas här:
https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/info/oppettider

 

• Till utställningen har anmälts 72 bokbindare; från Finland 23, från Sverige 18, från Norge 4, från Island 8 och från Färöarna 1.
Bokbindarna har ännu ett knappt år på sig till leveransen av bokbanden till Finland.

 


• Vi har tagit beslutet att förlänga anmälningstiden för utställningen Nordiska Bokband 2018 till den 30.6.2016. 
Arkiv