Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

Nyheter


På Nationalbiblioteket pågår utställningen Vackert, som hålles i samband till utställningen Nordiska Bokband 2018 och Bokbandens Pärlor. Utställningen är öppen under Nationalbibliotekets öppethållningstider, som hittas här:
https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/info/oppettider

Tidigare:

• Till utställningen har anmälts 72 bokbindare; från Finland 23, från Sverige 18, från Norge 4, från Island 8 och från Färöarna 1.

Bokbindarna har ännu ett knappt år på sig till leveransen av bokbanden till Finland.

 


• Vi har tagit beslutet att förlänga anmälningstiden för utställningen Nordiska Bokband 2018 till den 30.6.2016. 
Arkiv