Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

sivulaatikko-kuva

Regler


M otivet för 2018-årsutställning är ett bidrag i fri form. Det är fritt att välja författare, bokens namn och bindningsmetod. Motiveet behöver inte vara nordiskt men bokbindaren bör vara en nordisk bokbindare.


Bokens format är fritt valbart. Bokens största tillåtna storlek är 35 x 30 cm.


Varje bokbindare får endast deltaga med ett verk.


Böckerna bör vara bundna under en tidsperiod som börjar efter den föregående Nordiska bokbandsutställningen i september 2015 och slutar den 31 maj 2017. Böckerna får inte ha varit utställda tidigare.


Böckerna bör vara med under hela utställningsperioden, alltså under alla utställningar.


En jury som består av yrkesbokbindare, designers och grafiker bedömer utställningsböckerna och belönar ca 25 % av dem med hedersomnämnande.Böckerna kan vara till salu. Handeln sker mellan köparen och bokbindaren. Böckerna återsändes efter hela utställningsperioden.


Böckerna skall vara utställda i låsta glasvitriner. De får aldrig vara fritt framplacerade på bord eller motsvarande.


Varje land kan kombinera sin utställning med föreläsningar, verkstäder eller dylikt.Böckerna skall sändas senast den 31 maj 2017 under adressen:


Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf
Esbo Arbetarinstitut
PB 21 705
FIN-02070 ESBO STAD
Finland


Med boken bör bifogas:
• Uppgifter om bindning och bindningsmetod.
• Bokbindarens uppgifter.


Bokens försäkring gäller från det den anländer till Esbo tills den returnerats till bokbindaren.