Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

Utställningen 2018—2019


Varje land arrangerar bokbandsutställningen i sitt eget land.

Utställningen i Finland


I Finland ordnas utställningen i samarbete med Nationalbiblioteket 1.3. — 14.5.2018 varefter utställningen cirkulerar i alla de övriga nordiska länderna.Utställningsplatserna

 


Tidtabell

 


Ordningsföljden för utställningen

 


Bilder från de olika platserna

 
Övriga utställningar


• Utställningen i Oslo, Norge
Universitetsbiblioteket
Georg Sverdrups hus, 4.etasje
Moltke Moes vej 39
Postboks 1085 Blindern
0317 OSLO
23.augusti —21.september 2018

 

• Utställningen i Island
Landsbokasafn,
Arngrímsgata 3,
107 Reykjavík, Island