Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

sivulaatikko-kuva

fotos: Timo Huvilinna / Helsingin yliopistomuseo

Bokband som pärlor ur Finlands nationalbiblioteks samlingar


I sin andel i utställningen kommer Nationalbibliotetet att presentera bokband från fem århundraden ända från och med 1400-talet. Dessa artefakter belyser bokbandskonstens historia ur olika synvinklar såsom material, tekniker och stilhistoria på handbundna böcker.


Bokband berättar inte enbart om tekniker och material eller om modeströmningar och estetiska värderingar. Bokband reflekterar även sociala, ekonomiska, kulturella och funktionella dimensioner. Bokens storlek och bindning kan tyda på ändamål eller sammanhang i vilka boken kommer att användas. Inte så sällan karakteriserar en individuellt inbunden bok dess ägare, och ofta förmedlar bokband uppfattningar om vilka slags läsare förväntas fatta tag i boken. Sålunda kan vissa särdrag i bokband berätta något om sociala förhållanden i sinom tid och kasta en aning ljus över forna tider. Några bokband i utställningen har även anknytning till en särskilt intressant personhistoria.


I många fall kan man dra slutsatser om härkomsten av ett gammalt bokband i den mån att man med största säkerhet vet vilket land det härstammar ifrån. Men mycket sällan har bokbindare från förgångna sekel lämnat de allra tydligaste spår av sig själv genom att signera sina verk på ett eller annat sätt. Genom historiska källor och forskning i bokbandshistoria har man i alla fall kunnt spåra bokbindare av vissa enstaka band eller verkstäder.


I det nyare materialet i utställningen ingår finska bokband från 1800-talet. I dessa fall kan bokbindare ofta identifieras som vissa namnkända mästare från Åbo eller Helsingfors.