Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018

Nordiska bokband 2018 • Nordic bookbinding 2018

sivulaatikko-kuva

kuvat: Timo Huvilinna / Helsingin yliopistomuseo

Kirjansidonnan helmiä Suomen kansalliskirjaston kokoelmista


Kansalliskirjasto esittelee osuudessaan kirjansidoksia viiden vuosisadan ajalta 1400-luvulta lähtien. Näyttelyn aineisto tulee valaisemaan kirjansidonnan historiaa niin materiaalien, tekniikan kuin tyylihistoriankin valossa. Aineisto rajataan käsin sidottuihin kirjoihin.


Kirjojen sidosasu ei kerro vain tekniikoista ja materiaaleista tai muotivirtauksista ja esteettisistä arvoista. Sidosasu heijastelee myös yhteiskunnallisia, taloudellisia, kulttuurisia ja funktionaalisia ulottuvuuksia. Kirjan koko ja sidonta voivat viitata siihen, missä tarkoituksessa tai millaisissa yhteyksissä kirjaa tullaan käyttämään. Yksilöllisesti sidottu kirja luonnehtii usein myös kirjan omistajaa tai kertoo jotakin siitä, millaisten lukijoiden käsiin kirjan odotetaan tulevan. Niinpä jotkin sidosten erityispiirteet voivat kertoa myös syntyaikansa sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvistä ilmiöistä ja raottaa ovea menneiden aikojen historiaan. Joihinkin näytteille tuleviin sidoksiin liittyy myös erityisen kiinnostavaa henkilöhistoriaa.


Monissa tapauksissa voidaan päätellä, mistä maasta jokin yksittäinen vanha sidos on peräisin. Hyvin harvoin menneiden vuosisatojen sitojat ovat kuitenkaan jättäneet ilmiselvää tietoa itsestään esimerkiksi merkitsemällä kirjaan nimensä. Joidenkin sitojien jäljille on silti päästy historiallisten lähteiden ja sidohistoriallisen tutkimuksen nojalla.


Näyttelyn uudempaan aineistoon kuuluvat suomalaiset sidokset 1800-luvulta. Niiden tekijät ovat jo usein tunnistettavissa nimeltäkin Turussa tai Helsingissä toimineiksi kirjansitojamestareiksi.