Suomi Svenska English
Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Nordiska bokband 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018 • Nordic bookbinding 2018

sivulaatikko-kuva

Espoon Kirjansitojat r.y. —
Esbo Bokbindare r.f.


Espoon kirjansitojat r.y. — Esbo bokbindare r.f. är en finländsk riksomfattande tvåspråkig amatörförening för bokbindare som grundades år 1998. Medlemsantalet är ca 120. En del av medlemmarna är yrkesmässiga bokbindare.


Föreningens syfte är att utveckla medlemmarnas bokbindningskunskap och konst, befrämja gemenskap och bokbindningskultur.Föreningen anskaffar bokbindningsmaterial och redskap enligt bokbindarnas behov. Föreningen ordnar resor med olika bokbindningsmål och deltar i olika hantverksmässor och befrämjar på detta sätt kunskap om hantverket. Föreningen kan även arrangera mindre undervisningstillfällen och föreläsningar.


Föreningen står i kontakt med de nordiska bokbindningssamfunden och deltar i arrangemangen vid de nordiska utställningarna. Denna gång ansvarar föreningen för hela den nordiska utställningen.Föreningens hemsida finns på adressen: espoonkirjansitojat.net. Föreningen har också en grupp i Facebook.