Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018

Nordiska bokband 2018 • Nordic bookbinding 2018

sivulaatikko-kuva

Espoon Kirjansitojat r.y. —
Esbo Bokbindare r.f.


Espoon kirjansitojat r.y. — Esbo bokbindare r.f. on suomalainen koko valtakunnan käsittävä kaksikielinen kirjansidonnan harrastajien yhdistys, joka perustettiin vuonna 1998. Jäsenmäärä on noin 120. Osa jäsenistöstä on ammattimaisia kirjansitojia.


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä kirjansidontatietoja ja –taitoa, edistää yhteenkuuluvaisuutta ja tehdä kirjansidontakulttuuria edistävää työtä.Yhdistys hankkii yhteisostoina kirjansidontamateriaalia ja -välineitä jäseniensä tarpeisiin. Yhdistys järjestää tutustumismatkoja alan kohteisiin ja osallistuu erilaisiin käsityötaitojen näyttelyihin edistäen näin omalta osaltaan tietoa käden taidoista. Yhdistys voi myös järjestää jäsenilleen pienimuotoisia opetustilaisuuksia ja luentoja.


Yhdistys pitää yhteyttä pohjoismaisiin kirjansitojien yhteisöihin ja osallistuu pohjoismaisten näyttelyiden järjestämiseen. Tällä kertaa yhdistys on järjestelyvastuussa koko Pohjoismaisen näyttelyn osalta.Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa espoonkirjansitojat.net. Yhdistyksellä on myös ryhmä Facebookissa.