Espoon Kirjansitojat tunnus

Espoon Kirjansitojat r.y. – Esbo Bokbindare r.f.

Kirjansidokset Pohjoismaista 2018

Nordiska bokband 2018 • Nordic bookbinding 2018

Kirjansidokset Pohjoismaista -näyttely


Pohjoismailla on pitkä yhteistyöperinne kirjansidonnassa.

Näyttely järjestetään nyt neljättä kertaa. Suomi toimii tällä kertaa isäntämaana ja vastaa kokonaisuudesta. Aikaisemmat järjestäjät ovat olleet Ruotsi, Islanti ja Tanska.


Kukin maa järjestää kirjansidosten näyttelyn omassa maassaan. Suomessa näyttely järjestetään yhteistoiminnassa Kansalliskirjaston kanssa 1.3 - 14.5.2018, jonka jälkeen näyttely kiertää kaikki pohjoismaat.Näyttelyn taustaa


Vuoteen 1990 saakka pidettiin kirjansidonnan kilpailuja eri sarjoissa. Näihin saivat osallistua vain ammattilaiset. Vuonna 2001 sovittiin, että toimeenpannaan näyttely ilman kilpailuelementtiä. Osallistumiseen ovat oikeutettuja kaikki, siis myös amatöörisitojat. Maat vuorottelevat näyttelyn järjestämisessä joka neljäs vuosi. Kukin maa muotoilee hankkeen ja vastaa siitä. Isäntämaalla on huomattavan vapaat kädet projektinsa muotoiluun.


Ainoa kilpailuelementti "Kirjansidokset Pohjoismaista"-näyttelyssä on se, että jury valitsee erikseen 25 prosenttia näyttelymateriaalista kunniamaininnan arvoisiksi.Kirjansidonnan helmiä -näyttely Kansalliskirjastossa


Tämän näyttelyn yhteydessä Kansalliskirjastossa järjestetään näyttely Kirjansidonnan helmiä. Tässä esitellään Kansalliskirjaston kokoelmissa olevia vanhempia kirjansidoksia. Näyttelyt yhdessä antavat käsityksen kirjansidonnan tyylisuuntien muutoksesta.